CLOUSES TROLLFORMELBOK

Även känd som Trollformlernas bok. Clouses trollformelbok är en uråldrig bok som tillhörde svartkonstens mästare och är full av kraftfull magi och förbjudna trollformler. Mäster Chen var främst intresserad av boken på grund av Förvandlingens trollformel, vilket skulle tillåta honom och hans medlemmar att förvandla sig till Anacondrai. Men denna förvandling är bara tillfällig – för att göra den permanent krävs essensen från en sann Anacondrai. Denna lilla men viktiga detalj finns på sida 148. En annan trollformel i boken kan förvisa någon till Förbannelsens rike. När mäster Chen hade besegrats brände ninjorna upp boken.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar