HIMMELSHAJEN

Himmelshajen är ett smidigt kraftfullt jetplan som används av luftpiraterna vid avancerade spaningar. Det finns fler än ett av dessa flygplan, som skapats av Monkey Wretch, och som vanligtvis flygs av Flintlocke eller Doubloon. Vingarna är formade som ankare och kan skära genom master och stål. På skeppet finns även dold dynamit som kan släppas ned på andra flygplan. Himmelshajens uppgift är att flyga över Olyckans boning och eliminera alla flygande motståndare mot luftpiraterna.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar