SEGELFLYGPLAN

Detta fordon för en person är utformat för att kunna stiga snabbt, göra snäva svängar och ha tillräckligt med kraft för att ta ner större farkoster om de går till anfall i en större grupp. Monkey Wretch skapade flera av dessa, vart och ett med olika vapen, i syfte att kunna slå till likt en insektssvärm i luften. Varje enskilt segelflygplan är så snabbt att det nästan är omöjligt för en större farkost att träffa det. Flintlocke använde segelflygplan vid fler än ett tillfälle.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar