ANFALLSSKEPPET

Anfallsskeppet är skapat av Monkey Wretch och var ett av de kraftfullaste luftpiratplanen. Anfallsskeppet bestod av ett medelstort skepp som satt på en gaspåse fylld med varm luft. Det styrdes med ratten och var utrustat med en kanon i fören. Anfallsskeppet var mycket lättmanövrerat och användes av luftpiraterna i många räder mot handelsskepp och kuststäder. NInjorna byggde sin egen version av Anfallsskeppet för att infiltrera luftpiraterna.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar