PIRATJETPLAN

Piratjetplanet är ett ensitsigt flygplan som lyfter från däck på Olyckans boning. Det är lätt beväpnat men tillräckligt mycket för att utgöra ett hot mot andra flygande farkoster. Piratjetplanet skapades av Monkey Wretch och flygs vanligtvis av Bucko. Från början planerade Monkey Wretch att bygga en hel flotta men han blev distraherad av andra jobb.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar