MÄSTER WUS DRAKE

Det finns fortfarande mycket vi inte vet om omfattningen på mäster Wus krafter och förmågor. Trots att han inte är någon elementmästare kan han med viljekraft kalla in en drake som kan bistå honom. Wu kan förlita sig på denna vit- och guldfärgade drake, precis som ninjorna kan på sina, men det finns bevis på att Wus drake kan påverka den fysiska världen på sätt som elementdrakarna inte kan. Den här drakens verkliga natur förblir ett mysterium.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar