KAIS VASSA MOTORCYKEL

Slimmad, mörkröd motorcykel som användes av Kai i striden mot ormarna. I attackläge fälldes gyllene svärd ut från cykelns sidor, tillräckligt vassa för att skära genom metall. Den vassa motorcykeln var i själva verket det flammande svärdet som förvandlats. Enligt legenden stod den vassa motorcykeln bokstavligen i lågor när den användes.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar