Coles jordrobot

Cole använde sitt teknosvärd för att hacka Borgs säkerhetsrobot och förvandlade den till sin jordrobot. Denna otroliga maskin var utrustad med guldsvärdskanoner och hårda pansar. Jordroboten kunde fästa sig själv på Jays Åskskövlare för att ge högre hastigheter och fler vapen. Jordroboten förstördes så småningom av Destruktoiden, men reparerades senare. Under Coles tid i Digiverse kommunicerade han med datorkoden för att skapa en virtuell version av jordroboten.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar