STORMGÅRDEN

Eftersom New NINJAGO City baserades på sammankopplade tekniker, och därmed krävde en hel del elektricitet, skapade Cyrus Borg anläggningen för att kunna samla in elektricitet från luften under åskväder. När energin har samlats in av gigantiska elektroder tas den tillvara och distribueras för att driva staden och nindroiderna. Anläggningen fungerar än i dag, men är inte stadens primära energikälla.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar