SAMURAI X-GROTTAN

Samurai X-grottan låg i Öknen och byggdes en gång av Nya under den period då hon prövade vingarna som Samurai X. Nya använde grottan som bas och som lagerlokal för sin rustning, farkoster och andra uppfinningar. Grottan ligger under skelettet från en stor, okänd varelse och är det perfekta gömstället. En SamuraiX-symbol är diskret inristad i benen på skelettet. När någon vidrör symbolen öppnas skelettets mun och en trappa som leder ned i grottan blir synlig. Garmadon och Lloyd var de första som upptäckte grottan.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar