SKROTUPPLAG

Skrotupplaget är fullt av gamla bilar, metallskrot och fordon som har konfiskerats av NINJAGO City Polisen. Det ligger i utkanten av NINJAGO City i norra öknen och skyddas av ett elstängsel och en arg hund. Ödets gåva hamnade här efter att ha tagits om hand av polisen. Skrotupplaget var den första platsen som stals av Nadakhan för att bli en del av det Djinjago han tänkte återskapa, så det finns inget här förutom ett stort hål.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar