GARMADONS MÖRKA FÄSTNING

Ett underjordiskt slott som fungerade som Garmadons bas under hans tid i exil. Fästningen tillhörde tidigare Samukai, men han störtades från den när Garmadon tog över riket. Den dystra byggnaden står kvar i underjorden och är numera hemvist för generalerna i skelettarmén.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar