DJINJAGO

Djinjago är ett av NINJAGO världens 19 parallella riken och man kommer dit via Kristallriket. Det var Nadakhans folks, djinnernas, hem och de hade förmågan att uppfylla andras önskningar. Djinjago var en plats med flytande öar uppe i luften som kopplats ihop av uråldriga stenbroar. När ninjorna förstörde förbannelsens rike förstörde de omedvetet Djinjago också (Djinjago låg tillräckligt nära förbannelsens rike för att påverkas när det förstördes). Nadakhan försökte återskapa Djinjago i luften med markdelar som stulits från NINJAGO ön.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar