Ridderlighetens kämpe

dec 31. 2015

Lance irriterar sig på att folk tycker att Clay är mer ridderlig än han och sätter igång att träna på riddarvärderingar. Han lyckas nästan med hjälp av NEXO-kraften Ridderlighetens kämpe, men visar också att han har missförstått alltihop. Utom den delen som handlar om att ha en skinande rustning.