Vad för slags riddare vill du bli?

  • En riddare ska vara modig!

  • En riddare ska vara överlägsen!

  • En riddare ska vara kraftfull!

  • En riddare ska vara klok!

  • En riddare ska vara charmig!