#000000

Domare

”Det avgör jag!”

Den stränge Domaren vill alltid ha sista ordet. I rättsalen är han rättvisans verktyg, han avgör tvister och skiljer de oskyldiga från de skyldiga med stor visdom och omfattande lagkunskap och hans klubba är allsmäktig.

Tyvärr fortsätter han att döma allt och alla när han lämnar domstolen. Han dömer hur väl blommorna är planterade i andras rabatter, hur goda tillbehören är på hamburgaren och hur tonsäkert förbipasserande personer visslar. För varje dom han avkunnar slår han hårt med sin hammare för att meddela att saken nu är avgjord – en gång för alla.