#000000

Byggjobbar-Emmet

”God morgon, staden!”

Varje dag när Emmet går till jobbet följer han instruktionerna i handboken som han alltid bär i handen till punkt och pricka. Som medlem i Bricksburgs jäktade byggarbetarteam återuppbygger han staden enligt President Business instruktioner.

Emmet vill vara populär och kämpar för att utmärka sig i gruppen. Inte ens hans arbetskamrater i teamet märker att han är där. Men allt detta kommer att förändras tack vare en mystisk främling och en profetia om den mest speciella minifiguren i hela världen!