#00a9ce

Grampa Simpson

Gamle Abe Simpson är en ständig källa till tvivelaktiga visdomar och råd, och det är nästan omöjligt att få tyst på honom. Han minns tydligt att han har deltagit i viktiga historiska händelser som inträffade långt innan han föddes, samt andra händelser som antagligen aldrig ens inträffat.