#000000

Cyborg

”Jag är det bästa från båda världar.”

Cyborgens kropp har förbättrats med hjälp av avancerad teknik, och hon är lika stolt över båda sina sidor. Från sin mänskliga halva får hon kreativitet, fantasi och flexibelt tänkande, medan robothalvan ger henne fler sinnen, supersnabba reflexer och utökad kapacitet för beräkningar. När de två halvorna samverkar finns det nästan ingen situation hon inte kan lösa.

Cyborgen har rykte om sig att vara expert på felsökning – visa henne åt vilket håll problemet finns och kan hon inte tänka ut, bygga eller cyber-hacka en lösning kan hon alltid skjuta sig fri från problemet med sin dubbla fusionskanon. Försök inte att besegra henne på egen hand, för den här kyliga ledaren över cybernet är ett dubbelt så stort hot som de flesta minifigurer!