Gruvförvirring – Stop motion

jan 1. 2015

Steve snubblar över en gruva och åker på en galen färd i en gruvvagn