Filmklipp

3D-skrivaren BRICASSO – av Jason

dec 2. 2016

En LEGO® maskin som kan skapa mästerverk av LEGO mosaik! BRICASSO är LEGO MINDSTORMS® EV3-maskinen som kan skanna en bild och sedan skriva ut en LEGO mosaik av den.