Filmklipp

Få roboten att reagera (Engelsk version)

nov 15. 2015

Få roboten att reagera! Skapa ett program som får din robot att reagera på uppgifterna från trycksensorn.