Filmklipp

EV3LYN – av Marc

dec 2. 2016

EV3LYN är en rolig robot med tillväxtpotential! EV3LYN är till en början cirka 36 cm lång, men växer sedan och blir nästan 60 cm! Du kan interagera med henne via tryck-, färg- och IR-sensorer.