DEN HÄR ROBOTENS PROJEKT FINNS BARA PÅ ENGELSKA!
Designad av Kenneth Ravnshøj Madsen.
Behöver du sortera dina Technic balkar?  MR. B3AM kan mäta längden på raka EGO® Technic balkar.  När MR. B3AM startas väntar han tills han får en balk för att sedan identifiera dess färg och storlek.