Designad av Ralph Hempel
En robot som kan rita? Det stämmer! Med en vanlig tuschpenna kan den här skrivarroboten dra linjer på pappersrullar till räknare och kassaapparater. Använd programmet som medföljer för att få skrivarroboten att rita ”EV3” eller anpassa den så att den ritar vad du vill.