Designad av Ralph Hempel
En robot som kan rita? Jodå! Med en tuschpenna kan den här skrivarroboten dra linjer på pappersrullar till räknare och kassaapparater. Använd programmet som medföljer för att få skrivarroboten att rita ”LEGO EV3” eller anpassa den så att den ritar vad du vill. Designad av Ralph Hempel.