Ultron Mark 1

Den artificiella intelligensen Ultron skapades från början i en outvecklad version – det delvis skadade pansaret från en av Iron Mans järnlegionärer. Ultrons första kropp var dock mycket bräcklig och han inledde därför sitt tvångsmässiga arbete med att uppgradera sig till en mer kraftfull version, med vilken han skulle kunna förinta sina fiender Hämnarna.

fighting
2
strength
3
intelligence
5
speed
2