REACH

Information om ämnen på kandidatförteckningen för REACH

Följande produkter innehåller ett litiummyntcellsbatteri (typ CR1216). Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet 1,2-etylenglykoldimetyleter (EGDME) i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.

  • 60215 – Fire station
  • 60209 – Sky Police Diamond Heist
  • 60216 – Downtown Fire Brigade
  • 60246 – Police Station

Följande produkter innehåller ett litiumpolymerbatteri. Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet 1,3-propansulton (CAS-nr 1120-71-4) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

  • 45601 – Technic large hub
  • 45610 – Technic large hub battery
  • 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
  • 45302 – Smart Hub Rechargeable Battery
  • 51515 – Robot Inventor

Dessa ämnen finns med i den aktuella versionen av Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning enligt REACH-förordningen. Enligt EU-bestämmelser (artikel 33, 1907/2006 REACH) är vi skyldiga att informera om en produkt kan innehålla sådana ämnen, även i mycket låga koncentrationer.

Det föreligger ingen säkerhetsrisk och människor kommer inte att utsättas för ämnet under normala förhållanden.

Inga andra LEGO produkter än dem som nämns ovan innehåller ämnen som listas i den aktuella kandidatförteckningen enligt REACH-förordningen i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.

Skydda miljön genom att inte kasta batterier eller produkter som innehåller batterier bland ditt hushållsavfall. Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

Du hittar mer information om produktsäkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller genom att ringa 00800 5346 5555