REACH

Information om ämnen på kandidatförteckningen för REACH

Samtliga produkter uppfyller eller överträffar de strängaste kvalitets- och säkerhetskraven.

Fyra av våra produkter (60215 Brandstation, 60209 Luftpolisen och diamantkuppen, 60216 Brandkåren i centrum och 60246 Polisstation) innehåller ett litiumbatteri av knappcellstyp (CR1216). Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet etylenglykoldimetyleter (EGDME) i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.

Fyra av våra andra produkter (45601 Technic Stor hubb, 45610 Technic Batteri till Stor hubb, 45678 LEGO Education SPIKE Prime set, och 45302 Laddningsbart smarthubb-batteri
) innehåller ett litiumpolymerbatteri. Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet 1,3-Propansulton (CAS-nr 1120-71-4) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

Dessa ämnen finns med i den aktuella versionen av Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning enligt REACH-förordningen. Enligt EU-bestämmelser (artikel 33, 19072006 REACH) är vi skyldiga att informera om en produkt kan innehålla sådana ämnen, även i mycket låga koncentrationer.

Det föreligger ingen säkerhetsrisk och människor kommer inte att utsättas för ämnet under normala förhållanden.

Inga andra LEGO produkter än dem som nämns ovan innehåller ämnen som listas i den aktuella kandidatförteckningen enligt REACH-förordningen i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.

Skydda miljön genom att inte kasta batterier eller produkter med batterier bland ditt hushållsavfall. Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

Du hittar mer information om produktsäkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller genom att ringa 00800 5346 5555