REACH

Information om ämnen på kandidatförteckningen för REACH

Följande produkter innehåller ett litiumpolymerbatteri. Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet 1,3-propansulton (CAS-nr 1120-71-4) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

 • 45601 – Technic large hub
 • 45610 – Technic large hub battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE Prime set

51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Följande produkter innehåller en diod på ett otillgängligt kretskort som tillverkaren har informerat oss om att det innehåller bly (CAS-nr 7439-92-1) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Följande produkter innehåller otillgängligt piezoelektriskt material som tillverkaren har informerat oss om att det innehåller blytitanzirkoniumoxid (CAS-nr 12626-81-2) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Följande produkter innehåller en modell med en otillgänglig polariserande film som tillverkaren har informerat oss innehåller ”2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (CAS nr 25973-55-1)” i mängder som överstiger 0,1 % (enligt vikt).

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course

• 71387 – Adventures with Luigi Starter Course
• 71403 – Adventures with Peach Starter Course

Dessa ämnen finns med i den aktuella versionen av Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning enligt REACH-förordningen. Enligt EU-bestämmelser (artikel 33, 1907/2006 REACH) är vi skyldiga att informera om en produkt kan innehålla sådana ämnen, även i mycket låga koncentrationer.

Det föreligger ingen säkerhetsrisk och människor kommer inte att utsättas för ämnet under normala förhållanden.

Inga andra LEGO produkter än dem som nämns ovan innehåller ämnen som listas i den aktuella kandidatförteckningen enligt REACH-förordningen i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.

Skydda miljön genom att inte kasta batterier eller produkter som innehåller batterier bland ditt hushållsavfall. Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

Du hittar mer information om produktsäkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller genom att ringa 00800 5346 5555