Open Source License

EXO 2.0

LEGO Koncernen använder typsnittsfamiljen Exo 2.0 för digitala upplevelser:
Alla digitala LEGO upplevelser inkluderar webbplatser, sociala medier, appar, spel, webbsidor, digitala bilder, onlinevideor, digitala data och databaser.
Typsnittsfamiljen Exo 2.0

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Denna typsnittsprogramvara är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1.
En kopia av licensen finns nedan, och även ett avsnitt med vanliga frågor på: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

LEGO Koncernen använder Googles typsnitt Noto för digitala upplevelser.
Alla digitala LEGO upplevelser inkluderar webbplatser, sociala medier, appar, spel, webbsidor, digitala bilder, onlinevideor, digitala data och databaser.
Kinesiska (Noto Sans CJK TC och SC)
Japanska (Noto Sans CJK JP och Noto Serif CJK JP)
Koreanska (Noto Sans CJK KR och Noto Serif CJK KR)
Ryska (Noto Sans)

Noto är ett varumärke som tillhör Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), med förbehållna typsnittsnamn: kinesiska (Noto Sans CJK och TC), japanska (Noto Sans CJK JP och Noto Serif CJK JP), koreanska (Noto Sans CJK KR och Noto Serif CJK KR), ryska (Noto Sans)

Översättning
Det här är en inofficiell översättning av SIL Open Font License till ”kinesiska, japanska, koreanska och ryska”. Den publicerades inte av SIL International och innehåller ingen rättslig information om distributionsvillkoren för typsnitten som använder OFL. En publicering under OFL är endast giltig om du använder den ursprungliga engelska texten.

Men vi anser att denna inofficiella översättning kommer att hjälpa användare och designer som inte kan engelska att förstå SIL OFL bättre, samt göra det enklare att använda och publicera typsnittsfamiljer som ingår i detta samarbetsprojekt med designmodeller för typsnitt. Vi uppmuntrar designer som funderar på att publicera sin skapelse under OFL att läsa avsnittet med vanliga frågor på sitt eget språk om det finns tillgängligt.

Gå till https://scripts.sil.org/OFL för licensens officiella version och medföljande avsnitt med vanliga frågor

Denna typsnittsprogramvara är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1.
En kopia av licensen finns nedan, och även ett avsnitt med vanliga frågor på: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Version 1.1 – 26 februari 2007

Inledning

Målet med Open Font License (OFL) är att stimulera utvecklingen av typsnittssamarbeten över hela världen, stödja arbetet med att skapa typsnitt i akademiska och lingvistiska grupper och att tillhandahålla ett kostnadsfritt och öppet ramverk där typsnitt kan delas och förbättras tillsammans med andra.

OFL tillåter att de licensierade typsnitten fritt används, studeras, ändras och distribueras vidare, så länge de inte säljs för sig själva. Typsnitten, inklusive eventuella derivat, kan sättas ihop, bäddas in, distribueras vidare och/eller säljas med alla programvaror, förutsatt att inga skyddade namn används av derivaten. Typsnitt och derivat kan dock inte lanseras under någon annan typ av licens. Kravet på att typsnitten ska vara kvar under denna licens gäller inte dokument som skapats med hjälp av typsnittet eller dess derivat.

Definitioner

  • ”Typsnittsprogramvara” avser den uppsättning filer som lanseras av upphovsrättsinnehavaren under den här licensen och som tydligt markerats som sådan. Det inkluderar källfiler, byggskript och dokumentation.
  • ”Skyddat typsnittsnamn” avser namn som anges som sådant efter meddelande(n) om upphovsrätt.
  • ”Ursprunglig version” avser den samling komponenter i typsnittsprogramvaran som distribuerats av upphovsrättsinnehavaren.
  • ”Ändrad version” avser derivat som görs genom att lägga till, ta bort eller ersätta – delvis eller helt – någon av komponenterna i den ursprungliga versionen, genom att ändra format eller genom att anpassa typsnittsprogramvaran till en ny miljö.
  • ”Författare” avser en designer, tekniker, programmerare, teknisk skribent eller annan person som bidragit till typsnittsprogramvaran.

Tillstånd och villkor

Tillstånd ges härmed till en person att gratis skaffa en kopia av typsnittsprogramvaran och använda, studera, kopiera, sammanfoga, bädda in, ändra, distribuera vidare och sälja ändrade och oförändrade kopior av programvaran, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. Varken programvaran eller någon av de enskilda komponenterna, i ursprunglig eller ändrad version, får säljas för sig själv.
  2. Ursprungliga eller ändrade versioner av programvaran får läggas ihop med, distribueras vidare med och/eller säljas med alla programvaror, förutsatt att varje kopia innehåller ovanstående meddelande om upphovsrätt samt denna licens. De kan inkluderas som antingen fristående textfiler, rubriker som kan läsas av användaren eller som lämpliga maskinläsbara metadatafält i textfiler eller binärfiler, så länge dessa fält enkelt kan visas av användaren.
  3. Inga ändrade versioner av programvaran får använda det skyddade typsnittsnamnet om inte ett explicit skriftligt tillstånd ges av upphovsrättsinnehavaren. Denna begränsning gäller endast det primära typsnittsnamnet så som det presenterats för användarna.
  4. Namn på upphovsrättsinnehavare eller författare till programvaran får inte användas för att främja, stödja eller marknadsföra någon ändrad version, förutom i syfte att erkänna upphovsrättsinnehavarens och författarens bidrag eller med deras uttryckliga skriftliga tillstånd.
  5. Programvaran, ändrad eller oförändrad, delvis eller i sin helhet, får endast distribueras under denna licens, och får inte distribueras under någon annan licens. Kravet på typsnittet att vara kvar under denna licens gäller inte dokument som skapats med hjälp av typsnittsprogramvaran.

Uppsägning

Denna licens blir ogiltig om något av ovanstående villkor inte uppfylls.

Friskrivningsklausul

Programvaran levereras i befintligt skick utan några som helst garantier, varken uttalade eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång i upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt eller några andra rättigheter. Upphovsrättsinnehavaren har inte något som helst ansvar för ersättningsanspråk och skador eller något annat ansvar, inbegripet allmänna, specifika, indirekta och oförutsedda skador eller följdskador, oavsett om det är inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller något annat, som kan uppstå genom att man använder eller inte kan använda typsnittsprogramvaran eller från andra avtal rörande programvaran.