Open Source License

LEGO Koncernen använder Googles typsnitt Noto för digitala upplevelser:
De digitala upplevelserna omfattar LEGO.com, LEGO App Integration Service, LEGO Account, LEGO Life, LEGO.com/Kids, LEGO Apps och LEGO Shop
Kinesiska (Noto Sans CJK TC)
Japanska (Noto Sans CJK JP och Noto Serif CJK JP)
Koreanska (Noto Sans CJK KR och Noto Serif CJK KR)
Ryska (Noto Sans)

Noto är ett varumärke som tillhör Google Inc. Copyright © 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), med förbehållna typsnittsnamn: kinesiska (Noto Sans CJK TC), japanska (Noto Sans CJK JP och Noto Serif CJK JP), koreanska (Noto Sans CJK KR och Noto Serif CJK KR), ryska (Noto Sans)

Denna typsnittsprogramvara är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1.
En kopia av licensen finns nedan, och finns även med ett Vanliga frågor-avsnitt på http://scripts.sil.org/OFL

LEGO Koncernen använder typsnittet Lato till digitalt och tryckt material.

De digitala upplevelserna omfattar LEGO.com, LEGO Account, LEGO Life, LEGO.com/kids och LEGO Shop

Version 2.015, Latin+Cyrillic+Greek+IPA opensource

Skapad av: tyPoland Lukasz Dziedzic

År: 2015

Copyright © 2010-2015 av tyPoland Lukasz Dziedzic med skyddat typsnittsnamn ”Lato”. Licensierad under SIL Open Font License, version 1.1.

Lato är ett varumärke som tillhör tyPoland Lukasz Dziedzic.

En kopia av licensen finns nedan, och finns även med ett Vanliga frågor-avsnitt på http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Version 1.1 – 26 februari 2007

Inledning

Målet med Open Font License (OFL) är att stimulera utvecklingen av typsnittssamarbeten över hela världen, stödja arbetet med att skapa typsnitt i akademiska och lingvistiska grupper och att tillhandahålla ett kostnadsfritt och öppet ramverk där typsnitt kan delas och förbättras tillsammans med andra.

OFL tillåter att de licensierade typsnitten fritt används, studeras, ändras och distribueras vidare, så länge de inte säljs för sig själva. Typsnitten, inklusive eventuella derivat, kan sättas ihop, bäddas in, distribueras vidare och/eller säljas med alla programvaror, förutsatt att inga skyddade namn används av derivaten. Typsnitt och derivat kan dock inte lanseras under någon annan typ av licens. Kravet på att typsnitten ska vara kvar under denna licens gäller inte dokument som skapats med hjälp av typsnittet eller dess derivat.

Definitioner

  • ”Typsnittsprogramvara” avser den uppsättning filer som lanseras av upphovsrättsinnehavaren under den här licensen och som tydligt markerats som sådan. Det inkluderar källfiler, byggskript och dokumentation.
  • ”Skyddat typsnittsnamn” avser namn som anges som sådant efter meddelande(n) om upphovsrätt.
  • ”Ursprunglig version” avser den samling komponenter i typsnittsprogramvaran som distribuerats av upphovsrättsinnehavaren.
  • ”Ändrad version” avser derivat som görs genom att lägga till, ta bort eller ersätta ‒ delvis eller helt ‒ någon av komponenterna i den ursprungliga versionen, genom att ändra format eller genom att anpassa typsnittsprogramvaran till en ny miljö.
  • ”Författare” avser en designer, tekniker, programmerare, teknisk skribent eller annan person som bidragit till typsnittsprogramvaran.

Tillstånd och villkor

Tillstånd ges härmed till en person att gratis skaffa en kopia av typsnittsprogramvaran och använda, studera, kopiera, sammanfoga, bädda in, ändra, distribuera vidare och sälja ändrade och oförändrade kopior av programvaran, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. Varken programvaran eller någon av de enskilda komponenterna, i ursprunglig eller ändrad version, får säljas för sig själv.
  2. Ursprungliga eller ändrade versioner av programvaran får läggas ihop med, distribueras vidare med och/eller säljas med alla programvaror, förutsatt att varje kopia innehåller ovanstående meddelande om upphovsrätt samt denna licens. De kan inkluderas som antingen fristående textfiler, rubriker som kan läsas av användaren eller som lämpliga maskinläsbara metadatafält i textfiler eller binärfiler, så länge dessa fält enkelt kan visas av användaren.
  3. Inga ändrade versioner av programvaran får använda det skyddade typsnittsnamnet om inte ett explicit skriftligt tillstånd ges av upphovsrättsinnehavaren. Denna begränsning gäller endast det primära typsnittsnamnet så som det presenterats för användarna.
  4. Namn på upphovsrättsinnehavare eller författare till programvaran får inte användas för att främja, stödja eller marknadsföra någon ändrad version, förutom i syfte att erkänna upphovsrättsinnehavarens och författarens bidrag eller med deras uttryckliga skriftliga tillstånd.
  5. Programvaran, ändrad eller oförändrad, delvis eller i sin helhet, får endast distribueras under denna licens, och får inte distribueras under någon annan licens. Kravet på typsnittet att vara kvar under denna licens gäller inte dokument som skapats med hjälp av typsnittsprogramvaran.

Uppsägning

Denna licens blir ogiltig om något av ovanstående villkor inte uppfylls.

Friskrivningsklausul

Programvaran levereras i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttalade eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång i upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt eller några andra rättigheter. Upphovsrättsinnehavaren har inte något som helst ansvar för ersättningsanspråk och skador eller något annat ansvar, inbegripet allmänna, specifika, indirekta och oförutsedda skador eller följdskador, oavsett om det är inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller något annat, som kan uppstå genom att man använder eller inte kan använda typsnittsprogramvaran eller från andra avtal rörande programvaran.