Juridisk information

Läs vår sekretesspolicy

Läs om Fair Play

Fair Play-broschyren

Användningsvillkor för appar

Cookies

Responsible Disclosure Policy

Läs igenom dessa allmänna villkor innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du de allmänna villkoren. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att inte använda webbplatsen.

Webbplatsen ägs och drivs av LEGO A/S, ett företag registrerat enligt dansk lag, med huvudkontor i Danmark. LEGO A/S erbjuder webbplatsen för din underhållning och information. Välkommen att surfa på webbplatsen. Du kan ladda ned material på webbplatsen för icke-kommersiellt hemmabruk endast, förutsatt att du behåller alla upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderättsmeddelanden intakta. Du får dock inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller på något sätt distribuera innehållet på webbplatsen, däribland text, bilder, ljud och video, för offentliga eller kommersiella syften utan skriftlig tillåtelse från LEGO A/S. För de tjänster som LEGO Koncernen erbjuder via shop.LEGO.com kan en enhet inom LEGO Koncernen fungera som lokal handlare för shop.LEGO.com. Den enhet inom LEGO Koncernen som fungerar som handlare kommer att anges tydligt på den lokala shop.LEGO.com webbplatsen.

Allmänna villkor

  1. Du kan förutsätta att allt du ser eller läser på denna webbplats är skyddat av upphovsrättsliga lagar om inget annat anges, och får endast användas i enlighet med de allmänna villkoren. LEGO A/S gör inga utfästelser om att ditt användande av materialet på denna webbplats inte kan göra intrång på tredjepartsrättigheter som inte ägs av eller har någon koppling till LEGO A/S. Bilderna tillhör eller används med tillstånd av LEGO A/S. De allmänna villkoren förbjuder dig, eller någon i ditt namn, att använda dessa bilder om inget annat anges. All obehörig användning av dessa bilder kan strida mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, offentlighets- och sekretesslagstiftning och kommunikationsförordningar.

  2. LEGO A/S gör sitt bästa för att endast publicera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen. Dock kan LEGO A/S inte göra några utfästelser avseende informationen korrekthet. LEGO A/S tar inget ansvar eller påtar sig några skyldigheter för fel eller utelämnat innehåll på webbplatsen.

  3. Dessutom surfar du på webbplatsen på egen risk. Varken LEGO A/S eller någon part som är inblandad i skapandet, produktionen eller leveransen av webbplatsen är ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, följd- eller andra skador som uppkommer till följd av att du besökt eller använt webbplatsen. Utan att begränsa ovanstående tillhandahålls allting på webbplatsen ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. Observera att i vissa jurisdiktioner kanske det inte är tillåtet att undanta underförstådda garantier, så en del av ovanstående undantag kanske inte är tillämpliga för dig. Kontrollera din lokala lagstiftning för begränsningar gällande undantag av underförstådda garantier. LEGO A/S tar heller inte ansvar och ska inte vara skadeståndsskyldigt för skada eller virus som kan drabba din datorutrustning eller annan egendom på grund av att du besökt, använt eller surfat på webbplatsen eller laddat ned material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen.

  4. All kommunikation eller material som du skickar till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, däribland uppgifter, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-upphovsrättsskyddad information. Allting som du skickar eller lägger upp kan användas av LEGO A/S eller dess närstående för vilket syfte som helst, däribland men inte begränsat till reproduktion, upplysning, överföring, publicering, utsändning och postning. Dessutom har LEGO A/S rätt att fritt använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker i kommunikation som du skickar till webbplatsen för vilket syfte som helst, däribland men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som använder sådan information.

  5. Varumärken och logotyper som visas på webbplatsen tillhör LEGO Koncernen. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att du beviljas, underförstått, enligt estoppelprincipen eller på annat sätt, en licens eller rätt att använda varumärkena som visas på webbplatsen utan skriftligt medgivande från LEGO Koncernen eller en tredje part som äger varumärkena som visas på webbplatsen. Med avseende på användning av varumärken hänvisar vi till LEGO Group FairPlay Policy.

  6. LEGO Group har inte granskat alla webbplatser med koppling till webbplatsen och är inte ansvarig för innehållet på några andra webbplatser som refereras till eller andra webbplatser som länkar till webbplatsen. Du använder länkar till andra sidor eller webbplatser på egen risk.

  7. Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av externa parter som inte tillhör LEGO Koncernen. Sådana länkar erbjuds endast för din bekvämlighet. LEGO Koncernen har ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvarig för innehållet. Det faktum att denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser betyder inte att LEGO Koncernen godkänner eller rekommenderar dessa webbplatser, eller gör gällande någon koppling till dessa. LEGO Koncernen friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande korrekthet, laglighet, tillförlitlighet eller giltighet med avseende på innehåll på någon annan webbplats och tar inget ansvar för någon förlust, skada, anspråk, skyldighet eller skadestånd av något slag som blir följden av ett besök på en tredjepartswebbplats eller innehåll på denna som skett direkt eller indirekt via länkar på denna webbplats.

  8. LEGO Koncernen kan när som helst revidera de allmänna villkoren genom att uppdatera detta meddelande. Du är bunden av de reviderade villkoren och bör därför med jämna mellanrum besöka denna sida för att granska de aktuella villkoren som du är bunden av.

Lek bra!

©2022 The LEGO Group

TM och ® indikerar LEGO Koncernens varumärken