Tredje parter

Vi anlitar utomstående företag som leverantörer av vissa tjänster. Följande lista visar vad vi använder cookies till och vilka företag som levererar tjänsterna.

Adobe Analytics (Trackman)

Perception (NPS-undersökning)
Optimizely
Sentry (felhantering)