Tredje parter

Vi anlitar utomstående företag som leverantörer av vissa tjänster. Följande lista visar vad vi använder cookies till och vilka företag som levererar tjänsterna.

Besöksstatistik
Act–On (e-postspårning)
Adobe Inc. (Adobe Analytics) and Adobe Ad Cloud
Kempt Ltd (Memecounter)
Google Inc. (reklamhantering)
Decibel Insight
New Relic
Rakuten
Webgains
Microsoft (Bing Ads-nätverket)
Facebook Inc. (marknadsföring på LEGO.com)
Affilinet Ltd
iPerception
Hockey App – Microsoft App Center
CrowdTwist
Vibes (Digital Wallet Provider)
Mailjet

Betyg och recensioner
ForeSee
Bazaarvoice

Kundundersökning
Medallia
Satmetrix

Sessions-id
Adobe Inc. (Adobe Analytics)
Zmags

Förhindra falska beställningar
Iovation och Accertify*

Chattfunktion
eGain

Verification
Adyen N.V.