Tredje parter

Vi anlitar utomstående företag som leverantörer av vissa tjänster. Följande lista visar vad vi använder cookies till och vilka företag som levererar tjänsterna.

Besöksstatistik
Adobe Inc. (Omniture SiteCatalyst)
Kempt Ltd (Memecounter)
Distralytics
Google Inc. (Analytics)
Facebook Inc. (marknadsföring på shop.LEGO.com)
Google Inc (marknadsföring på shop.LEGO.com)
Flurry Analytics
Perception
”Hockey App – Microsoft”
Act–On - e-postspårning
Sök
Adobe Inc. (Omniture Search)
Betyg
ForeSee
Bazaarvoice
Kundundersökning
Medallia
Satmetrix
Rekommendationer
Oracle Inc. (ATG-rekommendationer)
Oracle Inc. (ATG Campaign Optimizer)
Sessions-id
Parature
Oracle Inc. (ATG-rekommendationer)
Adobe Inc. (SiteCatalyst)
Zmags
ChannelAdvisor
Förhindra falska beställningar
Iovation och Accertify*