Test: Är du en lantis eller en storstadstjej?

  • Vilken tid vaknar du på helgerna?

  • Avsluta den här meningen: ”Hästbajs är …”

  • På en ranch, skulle du helst …

  • Vad tycker du mest om att göra på helgerna?

  • Om du måste ta hand om djur, vad skulle du helst göra?

  • Hur tänker du dig en perfekt dag på landet?

  • Vad är roligast att åka på/i?

  • Livet på ranchen kunde vara så romantiskt, om ...

  • Vad skulle du packa för en helg på landet?

  • Vad dricker du helst på sommaren?