Test: Hur slutade resan?

  • Vad var det första Emily sa om Luftslottet?

  • Vem hittar det hemliga handtaget?

  • Vem sitter på tronen när de kommer in?

  • Varför hjälper inte Skyra dem?

  • Vad är det som börjar glimma när Emily tar fram sin medaljong?

  • Vad var Emilys mormor?

  • Vad gjorde Emilys mormor så magisk?

  • Vad återvänder Emily till?

  • Vad har Emily i sin ficka?

  • Vad visas på kartan?