Test: Hur väl känner du Naida?

  • Vad för slags älva är Naida?

  • Vem är Naidas bästa djurvän?

  • Vad såg Naida först på kartan?

  • Vilket är Naidas favoritfärdmedel?

  • Vad har Naida gott om?

  • Vad bjuder Naida sina vänner på ombord på båten?

  • Var träffar Naida och Emily varandra?

  • Vilken av de här symbolerna är Naidas?