Test: Hur väl känner du Farran?

  • Vad för slags älva är Farran?

  • Var bor Farran?

  • Vilket djur räddar Farran från stenraset?

  • Vad tycker Farran är konstigt med Emily?

  • Vad kan Farran göra med frön?

  • Vad har Farran och Emily gemensamt?

  • Vad är mycket viktigt för Farran?

  • Vilken av de här symbolerna är Farrans?