Test: Hur väl känner du Azari?

  • Vad för slags älva är Azari?

  • Vilket magiskt djur hjälper Azari att få tag på eldnyckeln?

  • Var bor Azari?

  • Vad är Azari rädd för?

  • Vad gör Azari när Aira sjunger på båten?

  • När Azari använder magi ...

  • Vilket ord beskriver Azari bäst?

  • Vilken av de här symbolerna är Azaris?