Vad skulle du bygga med LEGO klossar och ta med till första skoldagen?

#001027