Om du hade en egen helikopter som den här, vad skulle du transportera med den?

#001027