Rivningsexperter (9+)

Rivningsexperterna verkar ha tappat sin dynamit på vägen hit. Kan du hjälpa dem att hitta den? Fråga killen med den flyttbara toaletten först.

Bra gjort! Staden är säker och i morgon kan rivningsexperterna fortsätta med sitt arbete – tack vare dig! Ladda ner din belöningskod och spela My City nu!