60108 Brandbekämpningsenhet

  • Brandbekämpningsenhet
  • Brandbekämpningsenhet
  • LEGO City byggnadsarbetare och brandmän – Brandbekämpningsenhet 60108
  • LEGO City brandman och motorcykel – Brandbekämpningsenhet 60108
  • LEGO City helikopter- och containerfunktion – Brandbekämpningsenhet 60108
  • LEGO City brandhelikopter – Brandbekämpningsenhet 60108
  • LEGO City byggnadsarbetare och brandmän – Brandbekämpningsenhet 60108
  • LEGO City byggnadsarbetare – Brandbekämpningsenhet 60108

Skynda till platsen där en arbetare ropar på hjälp! Dundra fram på motorcykeln för att släcka branden. Om du inte når fram till lågorna kallar du på brandbekämpningsenhetens helikopter och hjälper brandmännen att släcka elden i containern med vattentanken. Ännu ett väl utfört uppdrag är avklarat!

Produkter