60107 Stegbil

  • Stegbil
  • Stegbil
  • LEGO City brandmän under utbildning – Stegbil 60107
  • LEGO City brandstegefunktion – Stegbil 60107
  • LEGO City brandmän under utbildning – Stegbil 60107
  • LEGO City brandslangsfunktion – Stegbil 60107
  • LEGO City brandbil – Stegbil 60107

Hoppa ombord på stegbilen och skynda iväg! Fäll ut stegen och släck branden. Använd den knoppskjutande slangen för att bekämpa elden och släck lågorna på marken med brandsläckaren. Se till så att inte oljetunnan exploderar! Nu är det du som måste skydda staden!