70226 Mammutarnas isfästning

  • Mammutarnas isfästning
  • Mammutarnas isfästning

Rinona har tagits till fånga av Mammutstammen och fängslats i den grymma isfästningen. Skynda till räddning med Rogon i hans kraftfulla noshörningsfordon, men se upp – mammutarna är väl rustade för att försvara sin isfästning. Undvik skotten från snabelns knoppkanoner och den roterande skivkanonen. Väj undan för mammutens betestippare innan Maula kan aktivera tippfunktionen och välta noshörningsfordonet. När du väl är inne i fästningen tar du den värdefulla CHI-kristallen, släpper ut Rinona ur det iskalla fängelsetornet och flyr! Innehåller fem minifigurer med olika vapen och ett tillbehör: Rinona, Maula, Mottrot, Vardy och Rogon.