Tazar

Tazar har ett av tigerstammens viktigaste jobb: att köra Tigers mobila kommandofordon. I och med Tormaks förräderi är Tazar nu den mest respekterade krigaren i stammen och har tagit över ledarrollen. Han är en tyst, beslutsam ledare som fokuserar på att bygga upp stammens rykte igen efter Tormaks svek. Han är inte lika vis och erfaren som Tormak var, men kompenserar för det med kämparanda och tillgivenhet för dem han för befäl över.