Sparratus

Den här spindeldrönaren avundas soldaterna med sina extra kroppsdelar och tränar ständigt sin nätspinningsteknik. Tyvärr har han redan nått sin fulla potential!