Sir Fangar

Sir Fangar leder isjägarna som hotar Chima. Han är smart, oförutsägbar och farlig och har som mål att erövra Chima och förändra landet efter sitt eget huvud. Han älskar att höra sin egen röst och använder aldrig ett ord när det går lika bra med åtta. Sir Fangar är mycket aggressiv och driver oförtrutet sin armé framåt. Den sista tidens motgångar har fått honom att väcka de farliga isbjörnarna för att få hjälp.