Razcal

Razcal är korpstammens revisor. Alla korpar stjäl men alla är inte så duktiga på att räkna. Det är här Razcal kommer in i bilden. Han håller koll på allt som korparna tar och räknar ut värdet (justerat efter inflationen och andra ”marknadskrafter”). Det är viktigt för korparna att veta var i brottets bana de befinner sig. Korparna får mycket av sin status från förmågan att stjäla tidigt och ofta, så Razcals ”officiella beräkningar” är en måttstock på stammens framgångar. Utan honom skulle de bara vara tjuvar. MED honom är de ”mästertjuvar.”