Icerlot

Icerlot är general i isbjörnsarmén. Han är extremt lojal mot sin stam och är övertygad om att isbjörnarna aldrig kan förlora i strid. Hans starka tro på sina krigares styrka inspirerar dem att kämpa ännu längre och hårdare. Icelot tycker att tiden som går åt till att ge order kan bromsa en armé i strid, och därför ger han alltid order med hjälp av stenografikod. Generalen är redo för varje utmaning som Laval och hjältarna ger honom och kämpar outtröttligt in i det sista.