Furty

Den unge föräldralöse räven Furty är VÄLDIGT listig och gatusmart. Han är sin egen chef och sätter sig själv i första rummet, men gör alltid det rätta till slut eftersom han har ett stort hjärta. Han är en liten, klipsk och karismatisk tjuv.