Crooler

Driver ständigt på sin bror och tvingar honom att ta massor av risker samtidigt som hon vill njuta av hans framgång eller håna honom när han misslyckas. Vissa djur betraktar henne som den RIKTIGA auktoriteten i krokodilstammen, vilket passar henne bra. Hon är glad att ha makten utan att behöva tänka på irriterande småsaker eller fatta beslut – uppgifter som brukar ingå i ett officiellt ledarskap. Hon vill inte störta Cragger utan snarare manipulera honom till sin egen fördel.